Home / Fotos de l'any 2015 / Visita al CRARC (Centre de Recuperació d'Anfibis i Rèptils de Catalunya), 15 d'agost de 2015 [43]