Home / Fotos de l'any 2017 / Testers Meeting at Lisboa, June 3-4 2017 68